Mine børn er ikke mine børn

Jeg læser en bog der sætter tankerne igang. Bogen er The Road Less Traveled af M. Scott Peck og i et kapitel om forældres kærlighed til sine børn citerer Peck et digt af Kahlil Gibran:

Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you yet they belong not to you.

You may give them your love but not your thoughts,
For they have their own thoughts.
You may house their bodies but not their souls,
For their souls dwell in the house of tomorrow,
which you cannot visit, not even in your dreams.
You may strive to be like them,
but seek not to make them like you.
For life goes not backward nor tarries with yesterday.

You are the bows from which your children
as living arrows are sent forth.
The archer sees the mark upon the path of the infinite,
and He bends you with His might
that His arrows may go swift and far.
Let your bending in the archer’s hand be for gladness;
For even as He loves the arrow that flies,
so He loves also the bow that is stable.

– Kahlil Gibran

Det er en god bog for mig om nogle af de ting jeg tumler med og da jeg næppe er alene vil du måske også synes den er et læs værd? Citatet her kunne flere af dem omkring mine børn have gavn af at tage til sig; Det har jeg selv hermed gjort.