Læst: Brené Brown – “Daring Greatly” og “The Gifts Of Imperfection”

Selvhjælpsbøger bliver måske af nogen opfattet som tabu, men de her to bøger af Brené Brown adresserer netop de negative forestillinger vi gør om os selv og hinanden og gennem anerkendelsen heraf forsøger hun at hjælpe til et lykkeligere liv uden skam- og skyldfølelse. Hun kommer i bøgerne ind på konkrete historier fra sine forskningsinterviews og fra sit eget liv der illustrerer hvordan tillærte grundlæggende ideer kan holde folk nede og kommer med generel men også meget konkret hjælp til hvordan man kan vriste sig fri af disse.

Jeg kan anbefale bøgerne hvis du er interesseret i at arbejde med dig selv og din indstilling til livet og har lyst til at italesætte mange af de negative tanker der kan opstå i daglige situationer, men som er så almindelige at de virker naturlige og uundgåelige. Brown vil lære dig at vende dit naturlige reaktionsmønstre og hjælpe dig til at leve et helhjertet liv.