Temadagen – et velkomment afbræk

I dag stod arbejdsdagen på temadagRestaurant Vadestedet ved Holbæk Marina. Afdelingens L-MED (jeg ved ikke engang hvad det står for) havde arrangeret lokaler, forplejning og foredragsholdere, og det havde de gjort godt!

Helle Hedegaard Hein talte om motivation og kultur på arbejdspladser med højt specialiserede fagprofessionelle. Hun havde krydret sin forskningsbaserede tilgang til emnet med en del humor og hele seance var både inspirerende og let fordøjelig.

Georg Ørskov bragte sit syn på forandringsprocesser og personalekultur med fra det vestjyske. Han talte om at gøre tid tilliv – man forventer kvalitet af sit arbejdsliv, hvorimod man bare venter på at arbejdstid passerer, eksempelvis. Med humor og indlevelse fik vi værktøjer til at skifte fokus og erkende ressourcer og forudsætninger. Med det personlige overskud opnår man format.

Afslutningsvis satte vores ledende overlæge fokus på værdien stolthed. Den er ikke en del af afdelingens officielle værdiprogram, men han mener at det bestemt er noget vi har grund til at være; over den enkeltes daglige indsats og over måden hele afdelingen fungerer på. Stolthed er en af mine personlige kerneværdier i min tilgang til arbejdet som radiograf, så jeg var rigtig glad for at se ordet tone frem på skærmen. Det er noget af det vigtigste for mig; det er det der holder min motivation i top.

En tanke om “Temadagen – et velkomment afbræk”

Der er lukket for kommentarer.